Apurahat

 

Suomen Kirurgiyhdistys Ry:n apurahat                                                                                       2.11.2017

Suomen Kirurgiyhdistys ja Kirurgian edistämissäätiö myöntävät vuosittain apurahoja ulkomailla tapahtuvaa lääkäreiden kliinistä jatko-opiskelua varten. Apurahat jaetaan kahteen kategoriaan: 1) lyhytaikaista (alle 3kk) opiskelua varten tarkoitettu matka-apuraha ja 2) pidempää (3-12kk) kliinistä jatko-opiskelua varten tarkoitettu Travelling fellowship – apuraha. Lisäksi Suomen Kirurgiyhdistys myöntää 3) lyhytaikaista matka-apurahaa ulkojäsenten eli kirurgisten sairaanhoitajien jatko-opiskelua varten, ks. erikseen ulkojäsenten apuraha-ohjeet alla.

Apurahojen 1) ja 2) hakijan tulee olla SKY:n varsinainen jäsen. Jäsenyyden tulee olla hyväksytty vähintään edellisessä hallituksen kokouksessa ennen apuraha-anomuksen toimittamista. Hakijan tulee olla jonkin kirurgian erikoisalan erikoislääkäri tai erikoistumiskoulutuksen loppuvaiheessa. Yhtä matkaa kohden voidaan hakea vain yhtä apurahaa, jonka tyypin määrittelee matkan pituus.

1) Matka-apuraha

Matka-apurahan suuruus on 1000€, ja niitä myönnetään tilikaudessa 10 kpl. Apuraha on tarkoitettu lyhytaikaista (enintään 3 kk) ulkomailla tapahtuvaa kliinistä jatko-opiskelua varten.

Matka-apurahaa haetaan hallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella ilman hakuaikaa. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä:

 1. Koulutuspaikka, erikoisala ja haettava erikoisosaaminen
 2. Selvitys jo myönnetyistä tai muista samanaikaisesti haetuista tai tulevista matka-apurahahakemuksista
 3. Suunnitelma apurahan käytöstä
 4. Hakijan CV
 5. Suositus kotimaan esimieheltä

2) Travelling fellowship –apuraha

Travelling Fellowship- apurahan suuruus on 1500–10000 € hakemuskohtaisesti arvioituna. Apurahoja myönnetään kerran vuodessa pidempää (3-12kk) ulkomaille suuntautuvaa klinikkavierailua tai kliinistä jatko-opiskelua varten. Fellowship-apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ao. hakuohjeiden mukaan. Vapaamuotoisten hakemusten tulee olla toimitettuna Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitukselle 1.4. mennessä ennen matkan alkua olevalla kaudella, myöhästyneitä tai jälkikäteisiä hakemuksia ei huomioida.

Hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteeseen toimisto@kirurgiyhdistys.fi. Allekirjoitetut dokumentit suositellaan lähettämään skannattuina PDF-tiedostoina. Jokainen hakemus kuitataan vastaanotetuksi eli varmistuthan kuittauksesta, että hakemuksesi on tullut perille!

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä:

 1. Koulutuspaikan valinta
  1. Mitä erityisosaamista koulutuspaikassa on?
  2. Miten ko. erityisosaamista voidaan jatkossa hyödyntää kotimaassa?
 2. Missä keskuksessa ja millä erikoisalalla hakija tulee työskentelemään?
 3. Selvitys muista samanaikaisesti haetuista, tulevista suunnitelluista hakemuksista tai matkaa varten jo myönnetyistä apurahoista ja ko. apurahojen käyttötarkoituksesta.
 4. Matkan budjetti sekä suunnitelma apurahan käytöstä.
  1. Matkakulut
   1. Matkakulut kohteeseen matkustamiseen (meno-paluu x 1)

 

 1. Asumiskulut
  1. Asunnon vuokra (asunnon koko perheen koon mukaan voidaan huomioida kuluissa, mikäli koko perhe muuttaa mukana)
  2. Kotimaan asunnon kuluja ja muun perheen muita asumis- tai koulukuluja ei huomioida hakemuksessa
 2. Lupahakemusten yms. tarvittavien papereiden tai vakuutusten kulut
 3. Menetetyt palkka-ansiot (summat kirjattava)
  1. Maksetaanko palkkaa kotimaasta?
  2. Maksetaanko palkkaa ko. klinikasta?
 4. Selvitys haetun apurahasumman käytöstä
 1. Hakijan CV
 2. Suosituskirje kotimaan esimieheltä
 3. Suostumuskirje koulutuspaikasta

 

Hakemusten toivotaan olevan huolellisesti laadittuja ja tiiviitä, joissa mukana vain matkan ja hakijan kirurgisen uran kannalta olennaista informaatiota.

3)  Ulkojäsenten apurahat

Ulkojäsenille myönnettävä matka-apuraha on suunnattu kirurgisille sairaanhoitajille joko kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaa ammatillista jatko-opiskelua tai lisäperehtymistä varten. Apurahan enimmäissumma on 500€, myönnettävien apurahojen määrä on vuosittain enintään 1-3 kpl ja määrä arvioidaan hallituksessa tilanne- ja vuosikohtaisesti. Ulkojäsenen matka-apurahaa haetaan hallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella ilman hakuaikaa.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä:

 1. Koulutuspaikka, erikoisala ja haettava erikoisosaaminen
 2. Selvitys jo myönnetyistä tai muista samanaikaisesti haetuista tai tulevista matka-apurahahakemuksista
 3. Suunnitelma apurahan käytöstä
 4. Hakijan CV
 5. Suositus kotimaan esimieheltä, työnantajan osuus jatko-opiskelun kustannuksista

Apurahojen myöntäminen ja maksu

Apurahojen saajat valitsee Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitus yhdessä Kirurgian edistämissäätiön kanssa. Apuraha pyritään maksamaan ennen koulutettavan lähtöä kotimaasta, kuitenkin viimeistään matkavuoden vuoden kesäkuun aikana.

Raportointi

Apurahan saaja on velvollinen toimittamaan Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitukselle kirjallisen selvityksen apurahan käytöstä ja toteutuneista tavoitteista kolmen kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. Travelling fellowship-apurahan saaja on lisäksi velvollinen pitämään koulutusmatkastaan esitelmä Suomen Kirurgiyhdistyksen koulutustilaisuudessa muulle yhdistyksen jäsenistölle.

16.10.2017

Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitus