Apurahat

 

Suomen Anestesiologiyhdistys ja Suomen Kirurgiyhdistys julistavat haettavaksi Suomen Messusäätiön apurahaa seuraavasti:

 

Vuoden anestesiologinen teko 2017” ja ”Vuoden kirurginen teko 2017”.

 

Suomen Messusäätiön apurahat jaetaan kannustus- ja tunnustuspalkintona vuoden Operatiivisten päivien yhteydessä 15.- 17.11. 2017 Messukeskuksessa. Apurahat myönnetään edeltävän vuoden (1.9.2016 – 31.8.2017) aikana tehdystä sekä anestesiologian että kirurgian erikoisalaa edistävästä suomalaisesta saavutuksesta, joka voi olla esimerkiksi kansainvälisesti merkittävä julkaisu, teknologinen tai organisatorinen innovaatio tai mikä tahansa erikoisalalle merkittävä asia. Kumpikin apuraha on arvoltaan 1500€.

Hakemukset: Hakijana voi olla sekä yksilö että laajempi työryhmä, apurahan edellytyksenä on ko. yhdistyksen jäsenyys. Työryhmähakemuksissa edellytetään vetovastuussa olevan henkilön nimeämistä. Apurahan saajiksi otetaan myös vastaan ulkopuolisia ehdotuksia. Vapaamuotoinen hakemus (max. yksi A4, fonttikoko 12), jossa esitellään ko. saavutus, perustelut hakemukselle sekä hakija/työryhmä lyhyesti.

Hakemukset toimitetaan sähköisesti osoitteeseen toimisto@kirurgiyhdistys.fi viimeistään pe 13.10.2017.

Hakemusten perusteella Suomen Anestesiologi- ja Kirurgiyhdistyksen asiantuntijaraati valitsee saajan /saajat.

 

Suomen Kirurgiyhdistys Ry:n apurahat

Suomen Kirurgiyhdistys ja Kirurgian edistämissäätiö myöntävät vuosittain apurahoja ulkomailla tapahtuvaa kliinistä jatko-opiskelua varten. Apurahat jaetaan kahteen kategoriaan: lyhytaikaista (alle 3kk) opiskelua varten tarkoitettu matka-apuraha ja pidempää (3-12kk) kliinistä jatko-opiskelua varten tarkoitettu Travelling fellowship – apuraha.

Apurahan hakijan tulee olla SKY:n varsinainen jäsen. Jäsenyyden tulee olla hyväksytty vähintään edellisessä hallituksen kokouksessa ennen apuraha-anomuksen toimittamista. Hakijan tulee olla jonkin kirurgian erikoisalan erikoislääkäri tai erikoistumiskoulutuksen loppuvaiheessa. Yhtä matkaa kohden voidaan hakea vain yhtä apurahaa, jonka tyypin määrittelee matkan pituus.

Matka-apuraha

Matka-apurahan suuruus on 1000€, ja niitä myönnetään vuosittain n. 10 kpl. Apuraha on tarkoitettu lyhytaikaista (enintään 3 kk) ulkomailla tapahtuvaa kliinistä jatko-opiskelua varten.

Matka-apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ilman hakuaikaa.

Travelling fellowship –apuraha:

Fellowship- apurahan suuruus on 1000–10000 € hakemuskohtaisesti arvioituna. Apurahoja myönnetään kerran vuodessa pidempää (3-12kk) ulkomaille suuntautuvaa klinikkavierailua tai kliinistä jatko-opiskelua varten. Fellowship-apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ao. hakuohjeiden mukaan. Hakemusten tulee olla toimitettuna Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitukselle 1.4. mennessä ennen matkan alkua olevalla kaudella, myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Apurahojen hakeminen:

Hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteeseen toimisto@kirurgiyhdistys.fi. Allekirjoitetut dokumentit suositetaan lähettämään skannattuina PDF-muodossa.
Jokainen hakemus kuitatataan vastaanotetuksi eli varmistuthan kuittauksesta, että hakemuksesi
on tullut perille!

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä:

 1. Koulutuspaikan valinta
  1. Mitä erityisosaamista koulutuspaikassa on?
  2. Miten ko. erityisosaamista voidaan jatkossa hyödyntää kotimaassa?
 2. Missä keskuksessa ja millä erikoisalalla hakija tulee työskentelemään?
 3. Selvitys muista samanaikaisesti haetuista, tulevista suunnitelluista hakemuksista tai matkaa varten jo myönnetyistä apurahoista ja ko. apurahojen käyttötarkoituksesta.
 4. Matkan budjetti sekä suunnitelma apurahan käytöstä.
  1. Matkakulut
   1. Matkakulut kohteeseen matkustamiseen (meno-paluu x 1)
  2. Asumiskulut
   1. Asunnon vuokra (asunnon koko perheen koon mukaan voidaan huomioida kuluissa, mikäli koko perhe muuttaa mukana)
   2. Kotimaan asunnon kuluja ja perheen muita asumis- tai koulukuluja ei huomioida hakemuksessa
  3. Lupahakemusten yms. tarvittavien papereiden tai vakuutusten kulut
  4. Menetetyt palkka-ansiot (summat kirjattava)
   1. Maksetaanko palkkaa kotimaasta?
   2. Maksetaanko palkkaa ko. klinikasta?
  5. Selvitys haetun apurahasumman käytöstä
 5. Hakijan CV
 6. Suosituskirje kotimaan esimieheltä
 7. Suostumuskirje koulutuspaikasta

Hakemusten toivotaan olevan huolellisesti laadittuja ja tiiviitä, joissa mukana vain matkan ja hakijan kirurgisen uran kannalta olennaista informaatiota.

 

Apurahojen myöntäminen ja maksu

Apurahojen saajat valitsee Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitus ja Kirurgian edistämissäätiö. Apuraha pyritään maksamaan ennen koulutettavan lähtöä kotimaasta, kuitenkin viimeistään matkavuoden vuoden kesäkuun aikana.

Raportointi

Apurahan saaja on velvollinen toimittamaan Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitukselle kirjallisen selvityksen apurahan käytöstä ja toteutuneista tavoitteista kolmen kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. Travelling fellowship-apurahan saaja on lisäksi velvollinen pitämään koulutusmatkastaan esitelmä Suomen Kirurgiyhdistyksen koulutustilaisuudessa muulle yhdistyksen jäsenistölle.

 

1.9.2017

Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitus