Apurahat

 

Apurahoja jaettiin jälleen 

SKY ja Kirurgian Edistämissäätiö jakoivat kesäkuun alussa yhteensä lähes 40.000 euroa ”travelling fellowship” – apurahoina kuudelle nuorelle kirurgille ulkomailla tapahtuvaa kliinistä 3-12 kk pituista jatko-opiskelua varten. Hakemuksia tuli ennätyksellinen määrä. Onnittelut kaikille apurahan saaneille!

Apurahan hakeminen päättyi 21.4.2017.

 

Matka-apuraha lyhytaikaista ulkomailla tapahtuvaa
kliinistä jatko-opiskelua varten

 

Apurahan tarkoitus:

Suomen Kirurgiyhdistys ry myöntää vuosittain nuorille kirurgeille enintään 10 kpl 1000 €.n suuruista matka-apurahaa lyhytaikaista (max. 3 kk) ulkomailla tapahtuvaa kliinistä jatko-opiskelua varten.

Apurahan saajan edellytykset:

Hakijan tulee olla SKY:n varsinainen jäsen. Hakijan tulee olla jonkin kirurgian erikoisalan erikoislääkäri tai koulutuksensa loppuvaiheessa.

Apurahojen hakeminen:

Apuraha haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ilman hakuaikaa.
Hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteeseen toimisto@kirurgiyhdistys.fi.
Jokainen hakemus kuitatataan vastaanotetuksi, varmistuthan kuittauksesta, jotta hakemus
on varmasti tullut meille perille!

Jos haluat toimittaa lisäksi myös alkuperäiset hakemukset, osoite on:
Suomen Kirurgiyhdistys ry, PL 49, 00501 HKI.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä:

  1. Suosituskirje kotimaan esimieheltä.
  2. Missä keskuksessa ja millä erikoisalalla hakija tulee työskentelemään.
  3. Hakijan perustelu koulutuspaikan valinnasta.
  4. Hakijan CV.
  5. Selvitys muista samanaikaisesti haetuista tai matkaa varten jo myönnetyistä apurahoista.
  6. Matkan budjetti sekä suunnitelma apurahan käytöstä.

Valinta ja suorittaminen:

Apurahojen saajat valitsee Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitus.

Apuraha maksetaan ennen koulutettavan lähtöä kotimaasta.

Raportointi:

Matkan päätyttyä apurahan saaja on velvollinen toimittamaan kolmen kuukauden kuluessa Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitukselle selvityksen apurahan käytöstä ja toteutuneista tavoitteista.