Hallitus 2019

 

Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitus, toimikausi  2019

Puheenjohtaja, Paulina Salminen
E-mail: paulina.salminen@tyks.fi
Toimipaikka: TYKS, gastrokirurgia
 

Varapuheenjohtaja, Johanna Turtiainen 
E-mail: johanna.turtiainen@siunsote.fi
Toimipaikka: Pohjois-Karjalan keskussairaala, verisuonikirurgia
 

Sihteeri I, Vänni Ville
E-mail: ville.vanni@siunsote.fi
Toimipaikka: Pohjois-Karjalan keskussairaala, yleiskirurgia
 

Sihteeri II, Ville Sallinen
E-mail: ville.sallinen@hus.fi
Toimipaikka: HYKS Vatsakeskus, gastrokirurgia
 

Taloudenhoitaja, Vikatmaa Pirkka
E-mail: pirkka.vikatmaa@hus.fi
Toimipaikka: HYKS Vatsakeskus, verisuonikirurgia
 

Hallituksen muut jäsenet

Camilla Böckelman (erikoistuvien edustajana)
E-mail: camilla.bockelman@helsinki.fi
Toimipaikka: HYKS Vatsakeskus


Timo Koivisto                
E-mail: timo.koivisto@kuh.fi
Toimipaikka: KYS, Neurokeskus
 

Antti Koivusalo 
E-mail: antti.koivusalo@hus.fi
Toimipaikka: HYKS, lastenkirurgia
 

Risto Kontio
E-mail: risto.kontio@hus.fi 
Toimipaikka: HYKS, Suu- ja leukasairauksien klinikka
 

Minna Laitinen                  
E-mail: minna.laitinen@fimnet.fi
Toimipaikka: HYKS, ortopedia


Ari Leppäniemi
E-mail: ari.leppaniemi@hus.fi
Toimipaikka: H
YKS Vatsakeskus, gastrokirurgia, SJS päätoimittaja


Lauri Pautola
E-mail: lauri.pautola@siunsote.fi   
Toimipaikka: Pohjois-Karjalan keskussairaala, yleiskirurgia
 

Matti Pokela
E-mail: mpokela@gmail.com
Toimipaikka: Verisuonikirurgia, Os.3 OYS

 

Eija Suorsa
E-mail: eija.suorsa@fimnet.fi
Toimipaikka: Plastiikkakirurgia, OYS

 

Kimmo Taari
E-mail: kimmo.taari@hus.fi  
Toimipaikka: Urologian linja, HUS, Peijas M0035, 00029 HUS
 

Hanna-Stiina Taskinen
E-mail: hanna-stiina.taskinen@tyks.fi
Toimipaikka: TYKS, käsikirurgia


Antti Valtola
E-mail: antti.valtola@kuh.fi
Toimipaikka: KYS, sydän- ja rintaelinkirurgia


Sari Venesmaa
E-mail: sari.venesmaa@kuh.fi
Toimipaikka: KYS/Ge-kirurgia
 

Läsnäolo oikeus hallituksen kokouksissa

Nina Lindfors
E-mail: nina.C.lindfors@hus.fi
Toimipaikka: HYKS, käsikirurgia, SKY:n NKF edustaja

Kirsi Kuusela-Rikka
E-mail: toimisto@kirurgiyhdistys.fi
SKY:n toimiston/käytännön asiat