KES Kirurgian Edistämissäätiö sr

Kirurgian Edistämissäätiö (KES) on organisaatio, joka tukee pyrkimyksiä edistää kirurgista tietoa, taitoa ja tutkimusta Suomessa. Käytännössä säätiö tukee kirurgian kehitystä myöntämällä apurahoja ulkomaiseen kliiniseen koulutukseen yhdessä Kirurgiyhdistyksen kanssa. Sen lisäksi säätiö järjestää vuosittain kirurgiylilääkärien yhteisen seminaarin, joka käsittelee kirurgiseen toimintaan vaikuttavia yhteiskunnallisia ilmiöitä, kirurgikoulutusta ja terveydenhuollon lainsäädäntöä.

Kirurgian Edistämissäätiö on perustettu vuonna 1988. Se hallinnoi varallisuutta, joka on peräisin Suomen kirurgiyhdistyksen Operatiivisten päivien toiminnasta. Sen lisäksi säätiö voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja ja kartoittaa varallisuutta muulla tavalla kuin liiketoimintaa harjoittamalla.

Kirurgian Edistämissäätiöllä on 9-henkinen hallitus, jonka valitsee Suomen Kirurgiyhdistys.

 

 

KES Hallitus 2019

 

Pauli Puolakkainen, pj

Antti Kaipia

Heikki Kröger

Jukka Saarinen

Juha Saarnio

Paulina Salminen, vara pj  (SKY:n pj)

Johanna Turtiainen (SKY:n vara pj)

Ville Vänni (SKY:n I sihteeri)

Kirsi Kuusela-Rikka, asiamies/käytännön asiat

Linkki KES:n hallituksen salasanasuojatuille sivuille löytyy sivun yläreunasta, menupalkin päältä.

 

Apurahojen osalta kts.SKY:n sivusto menupalkin kohta
Apurahat

 

 

KES:n yhteystiedot:

c/o Kirsi Kuusela-Rikka

Minttutie 14

01300 VANTAA

p. +358 40 745 0552

s-posti: toimisto@kirurgiyhdistys.fi