Linkkejä ja ohjeistuksia

 

HAAVANHOIDON ERITYISPÄTEVYYSOHJELMAN SIIRTYMÄAIKA PÄÄTTYY 10.12.2018

 

Haavanhoidon erityispätevyysohjelma hyväksyttiin lääkäriliiton hallituksessa 10.12.2015. Kolmen vuoden aikana 10.12.2015- 10.12.2018 on mahdollista hakea erityispätevyyttä siirtymäkauden sääntöjen mukaan. Siirtymäkauden aikana erityispätevyys voidaan hakemuksesta myöntää ohjelman muodoista poiketen ilman käytännön palveluiden suorittamista lääkärille, jonka käytännön tiedot ja taidot täyttävät ohjelmassa asetetut tavoitteet. Siirtymäaikana erityispätevyyttä hakevalta vaaditaan Lääkäriliiton sivuilta löytyvän hakemuslomakkeen lisäksi CV ja ohjeen mukaisesti laaditut potilastapaukset. Hakijan edellytetään myös toimivan jatkossa kouluttajana pätevöitymisohjelmassa.

Siirtymäajan erityispätevyyttä tavoitteleva henkilö voi halutessaan ottaa yhteyttä tarkemmista hakuohjeista ja myöntämisperiaatteista erityispätevyyden yhteyshenkilöön Heli Lagukseen (heli.lagus@hus.fi) tai oman yliopistosairaalapiirin vastuukouluttajaan.

Sähköpostitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä Lääkäriliiton koulutusasiantuntija Ulla Anttilalla (ulla.anttila@laakariliitto.fi) viimeistään maanantaina 10.12.2018.

 

Hakulomake

Ohje tapausselostuksia varten

 

Leikkaustiimin tarkistuslista

 
Suomenkielinen koulutusvideohttps://youtu.be/i0CUa6eigcw

Dropbox-latauslinkki, josta voi ladata videon omalle koneelle:

https://www.dropbox.com/s/sp8ybznopcwo351/Safe_Surgery_Finland_FINAL2.wmv.zip?dl=0

  
WHO surgical checklisthttp://www.who.int/patientsafety/safesurgery/ss_checklist/en/index.html