Ohjeistuksia ja linkkejä, runkokoulutus

 

Mitä tulee huomioida kun kutsut vierailevan kirurgin sairaalaasi?

 

Ohjeistus Valviralta

 

 

Leikkaustiimin tarkistuslista

 
Suomenkielinen koulutusvideohttps://youtu.be/i0CUa6eigcw

Dropbox-latauslinkki, josta voi ladata videon omalle koneelle:

https://www.dropbox.com/s/sp8ybznopcwo351/Safe_Surgery_Finland_FINAL2.wmv.zip?dl=0

  
WHO surgical checklisthttp://www.who.int/patientsafety/safesurgery/ss_checklist/en/index.html
 
  
  

 

 Kirurgian runkokoulutus:

 Katso linkin tiedot: http://blogs.helsinki.fi/runkokoulutus/

 Kirurgiaan erikoistumisen prosessimalli

Kirurgian runkokoulutus muodostaa perustan myöhemmälle eriytyvän vaiheen koulutukselle. Ensimmäisten kolmen vuoden aikana pakollisen 9 kk perusterveydenhuollon koulutuksen lisäksi erikoistuvan lääkärin tulisi oppia kirurgisten tekniikoiden ja kudoskäsittelyn lisäksi vielä oleelliset osat useimmilta kirurgian erikoisalueilta, jotta valmis erikoislääkäri omaisi tiedot, taidot ja asenteet, joita jakamaton takapäivystys sairaalassa edellyttää.

Kirurgian koulutusohjelmien kokonaispituus on 6 vuotta, josta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella. Yliopistosairaalan ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin voidaan katsoa kuuluviksi sellaiset terveydenhuollon toimintayksiköt, jotka on liitetty yliopistosairaalaan 1.1.2000 tai sen jälkeen (Jorvin, Peijaksen, Hesperian ja Kätilöopiston sairaalat).

Terveyskeskuspalvelu (9 kk)

Tavoitteena on ymmärtää perusterveydenhuollon merkitys ja mahdollisuudet oman erikoisalan potilaiden tunnistamisessa, hoitoon ohjauksessa ja jatkohoidossa. Jakson suorittamiseksi tulee opinto-oikeus erikoislääkäritutkintoon olla voimassa. Koulutus tulee suorittaa yliopiston hyväksymässä terveyskeskuksessa, joka täyttää koulutuspaikalle asetetut laatukriteerit. Erikoistuvan tulee tarkistaa pysyväismääräyksistä  tarkemmat terveyskeskuspalvelun suorittamisen ohjeet. Palvelun hyväksyy yleislääketieteen oppiala.

Runkokoulutus (2 v 3 kk)             

Runkovaiheen koulutuksen tulee antaa toimintavalmiudet erilaisten kirurgisten potilaiden hoitotarpeen arviointiin ja tarvittavan ensihoidon antoon mukaan lukien yksinkertaiset kirurgiset toimenpiteet eri kirurgian aloilta.
Runkokoulutuksen tavoitteena on antaa jokaisen erikoisalan kirurgille valmiudet toimia sairaalapäivystäjänä. Elektiivisen toiminnan valmius tähtää niiden kirurgisten sairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon, jotka ovat tavallisia eivätkä edellytä erikoiskirurgista osaamista. Jokaisen tulee kuitenkin hallita erikoiskirurgisten toimenpiteiden indikaatiot sekä päivystyskirurgiassa että elektiivisessä kirurgiassa. Kun erikoistuva on ilmoittautunut yliopistoon erikoistumaan, hänen tulee itse hankkia koulutussairaala. Koulutussairaalan vastuuylilääkäri nimeää erikoistuvalle lääkärille vastuukouluttajan sekä henkilökohtaisen ohjaajan. Koulutuspaikassa erikoistuvalle lääkärille tehdään henkilökohtainen koulutussuunnitelma, jonka tukena käytetään LOKIKIRJAA.

Työskenneltyään koulutussairaalassa 4-6 kk, erikoistuvan tulee varata aika koulutuksen vastuuhenkilön tapaamiseksi. Runkovaiheen koulutus tulee tehdä pääsääntöisesti keskussairaaloissa, joilla on koulutussopimus Helsingin yliopiston kanssa.

Yliopistosairaalan ulkopuolinen koulutus on ennen varsinaista yliopistosairaalassa suoritettavaa koulutusjaksoa ja tällöin erikoistuvien lääkäreiden valinnan suorittavat ulkopuolisen paikan kouluttaja sekä yliopistosairaalan vastuuhenkilö yhdessä noudattaen erikoislääkäritoimikunnan sekä EU:n lääkärikoulutuksen neuvoa antavan komitean (ACMT) antamien suosituksien periaatteita.