Näyttely

Alan suurin kotimainen koulutustapahtuma Operatiiviset päivät 
järjestetään  ke-pe 25. – 27.11.2020 Helsingin Messukeskuksen 
Siiven tiloissa.  SKY:n ja SAY:n ohjelma on julkistettu ja päivittyy 
Operatiivisten päivien etusivulla.  
Viime vuoden tapahtumasta saatu kävijäpalaute oli erinomaista ja 
osallistujia oli edellisvuotta runsaammin. Kävijöistä 80% piti näyttelyä 
varsin hyödyllisenä osana tapahtumaa. Osallistujien opastamista ja 
ohjaamista näyttelyalueelle Valo, Säde, Kajo ja 103 parannetaan monin 
eri keinoin. Lisätiedot: toimisto@kirurgiyhdistys.fi.

Seuraava tiedotus Covid-19 pandemian aiheuttamista mahdollisista 
muutoksista tapahtuman järjestämisen osalta tehdään elokuun alussa. 

Kävijäkohderyhmät:

Lääkärit: kirurgit ja anestesiologit 
(erikoistuneet ja erikoistuvat), sairaanhoitajat (leikkaussalien hoitajat) ja alan opiskelijat.

Toimialat:

Sairaalat, sairaanhoitopiirit, yksityiset vastaanotot, erikoisklinikat, terveydenhuollon palveluorganisaatiot.

Tuoteryhmät:

Ammatillisuuden tukeminen: alan tuotteet, laitteet, palvelut, hankinta, ammattikirjallisuus ja rekrytointi.

Lisätietoja: p. 040 7450552
toimisto@kirurgiyhdistys.fi