Kirurgian Edistämissäätiö s.r /KES on organisaatio, joka tukee pyrkimyksiä edistää kirurgista tietoa, taitoa ja tutkimusta Suomessa. Käytännössä säätiö tukee kirurgian kehitystä myöntämällä apurahoja ulkomaiseen kliiniseen koulutukseen yhdessä Kirurgiyhdistyksen kanssa. Sen lisäksi säätiö järjestää vuosittain kirurgiylilääkärien yhteisen seminaarin, joka käsittelee kirurgiseen toimintaan vaikuttavia yhteiskunnallisia ilmiöitä, kirurgikoulutusta ja terveydenhuollon lainsäädäntöä. Kirurgian Edistämissäätiö on perustettu vuonna 1988. Se hallinnoi varallisuutta, joka on peräisin Suomen kirurgiyhdistyksen toiminnasta. Sen lisäksi säätiö voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja ja kartoittaa varallisuutta muulla tavalla kuin liiketoimintaa harjoittamalla. 
Kirurgian Edistämissäätiöllä on 9-henkinen hallitus, jonka valitsee Suomen Kirurgiyhdistys.


Valtakunnallinen syksyn KES/SKY-Kirurgiylilääkäri -seminaari pidetään hybriditapahtumana Helsingissä Scandic Grand Centralissa seuraavan kerran perjantaina 6.10.2023 klo 9 – 15.  


Kirurgian Edistämissäätiön selvitys kirurgiaan erikoistumisen nykytilasta 2021 ja 2022

KES hallitus 2022


Paulina Salminen,  puheenjohtaja 
gastrokirurgia

Juha Saarnio, varapuheenjohtaja 
gastrokirurgia

Teppo Järvinen 
ortopedia

Outi Kaarela 
plastiikkakirurgia

Antti Kaipia 
urologia

Pirkka Vikatmaa (SKY:n pj)
verisuonikirurgia

Malin Sund (SKY varapj)
gastrokirurgia

Ville Sallinen (SKY:n I sihteeri)
gastrokirurgia

Kirsi Kuusela-Rikka, asiamies
p. +358 40 745 0552
s-posti: toimisto@kirurgiyhdistys.fi