Kirurgian Edistämissäätiö s.r /KES on organisaatio, joka tukee pyrkimyksiä edistää kirurgista tietoa, taitoa ja tutkimusta Suomessa. Käytännössä säätiö tukee kirurgian kehitystä myöntämällä apurahoja ulkomaiseen kliiniseen koulutukseen yhdessä Kirurgiyhdistyksen kanssa. Sen lisäksi säätiö järjestää vuosittain kirurgiylilääkäri -seminaarin, joka käsittelee kirurgiseen toimintaan vaikuttavia yhteiskunnallisia ilmiöitä, kirurgikoulutusta ja terveydenhuollon lainsäädäntöä. Kirurgian Edistämissäätiö on perustettu vuonna 1988. Kirurgian Edistämissäätiöllä on 9-henkinen hallitus, jonka valitsee Suomen Kirurgiyhdistys.


Vuoden 2024 seminaari järjestetään Scandic Grand Centralissa pe 4.10.2024 klo 9.00 - 15.05. Tervetuloa osallistumaan! 
 
Aamupäivän aikana on esillä on kirurgian erikoislääkärikoulutuksen ajankohtaisia asioita ja iltapäivällä alustusten avulla pohditaan yhdessä kirurgisten yksikköjen toiminnan kannalta kriittistä asiakokonaisuutta: henkilöstön riittävyyttä.

Molemmat asiat ovat kirurgisten yksiköiden arjen keskiössä, joten ylilääkärien ja apulaisylilääkärien lisäksi seminaariin ovat lämpimästi tervetulleita myös kaikki kirurgian erikoisalojen vastuukouluttajat sekä koulutuslääkärit.
 

Rekisteröitymiset pyydetään viim. ke 2.10.2024 mennessä.

Kirurgian Edistämissäätiön ja Suomen Kirurgiyhdistyksen teettämä erikoislääkäriselvitys 2024 on kevään aikana työn alla!
Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa Suomen julkisen puolen sairaaloiden kirurgian klinikoiden virkojen lukumäärä ja täyttöaste niin kokonaisuutena kuin erikoisalakohtaisestikin, sekä siellä työtä tekevien erikoislääkärien ikäjakauma. Saamme näin tärkeää tietoa virkojen täyttöasteesta ja erikoislääkärien ikäjakaumasta. Tietojen avulla voidaan arvioida tulevaisuuden erikoislääkärikoulutuksen tarpeita niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.
Lisätiedot selvityksen osalta tiia.monttinen@gmail.com 

KES hallitus 2024

Juha Saarnio, pj/ gastrokirurgia
Johanna Laukkarinen, 
varapj gastrokirurgia
Teppo Järvinen / ortopedia
Outi Kaarela /plastiikkakirurgia
Kari Syvänen/ urologia

SKY:n hallituksen sääntömäärärinen edustus:
Malin Sund (SKY pj)
Ville Sallinen (SKY varapj)
Toni Seppälä (SKY:n I sihteeri)

Kirsi Kuusela-Rikka, asiamies
toimisto, käytännön asiat
s-posti: toimisto@kirurgiyhdistys.fi