Faltin -kunnialuennot

Richard Faltin
Richard Wilhelm Gottlieb Faltin (1867 - 1952), Helsingin yliopiston henkilökohtainen ylimääräinen professori 1917-1935, Helsingin kirurgisen sairaalan propedeuttisen klinikan esimies 1917- 1931 ja oman osastonsa ylilääkäri I kirurgian klinikassa 1931 - 1935.

Rickhard Faltin oli kirurgisen sairaalan kasvatti ja Ali Krogiuksen aikalainen. Toimi apulaislääkärinä vuodet 1896-1899 ja alilääkärinä 1903-1914. Tutkimustyö kohdistui alussa urologiaan ja abdominaalikirurgiaan, myöhemmin sotavammojen hoitoon ja plastiikkakirurgiaan.
Faltin oli maineikas sotakirurgi, joka osallistui ambulansseineen neljään sotaan ennen omia sotiamme, joissa hän toimi armeijan neuvoa antavana kirurgina ja sotasairaalan leukakirurgisen osaston ylilääkärinä. Lääkintäeversti.

Suomen Kirurgiyhdistyksen perustaja vuonna 1925.

The History of Medicine in Finland (sivuja kirjan tekstistä)

Faltin-kunnialuennot järjestetään vuosittain Operatiivisten päivien yhteydessä.
Videoituja esityksiä voitte katsoa salasanasuojatulla jäsensivustollamme.

Faltin -kunnialuennoitsijat alkaen vuodesta 1968

Vuoden 2020 Faltin -kunnialuennoitsija

professori emeritus 
Risto Rintala
Risto Rintala/autobiografia

Risto Rintala syntyi Helsingissä toukokuussa 1950. Risto kävi koulua Suomalaisessa Yhteiskoulussa ja kirjoitti ylioppilaaksi 1969. Lääketieteen lisensiaatiksi hän valmistui 1975.

Opiskeluaikana Risto päivysti Sotilassairaala I:ssä Helsingissä ja Hämeen-linnan keskussairaalassa. Lomatyöpaikkana kesä- ja joululomien aikana oli Pohjois-Karjalan keskussairaala Joensuussa, pääosin kirurgian ja lastenkirurgian osastoilla. Kirurgiaan erikoistuminen alkoi Jokilaakson aluesairaalassa vuonna 1975 ja jatkui terveyskeskuspalvelun jälkeen Jorvin sairaalassa loppuvuodesta 1977. Jorvin sairaalassa Risto toimi apulais-lääkärinä vuoteen 1981 saakka, jolloin hän siirtyi HYKS:aan suorittamaan yliopistopalvelua ensin Lastenklinikalle ja myöhemmin Kirurgiseen sairaalaan. Kirurgian erikoislääkärin tutkinnon Risto suoritti 1984 ja lastenkirurgian suppean pätevyyden hän sai seuraavana vuonna, jolloin 
hänet valittiin Lastenklinikan lastenkirurgian osastonlääkärin virkaan.

Risto kiinnostui tutkimuksen tekemisestä esimiehensä Ilmo Louhimon kannustamana vasta 1980-luvun puolessa välissä. Tutkimustyö kohdistui alusta lähtien suoliston synnynnäisten poikkeavuuksien kirurgisten hoitotulosten, erityisesti pitkäaikaistulosten selvittämiseen. Tuohon aikaan pitkäaikaishoitotuloksia ei lastenkirurgisessa kirjallisuudessa ollut juurikaan julkaistu. Riston ansioituneena työparina alusta alkaen ja yli 30 vuoden ajan toimi Harry Lindahl. Risto väitteli anorektaalianomalioiden myöhäishoitotuloksista vuonna 1991 ja sai lastenkirurgian dosentuurin 1993.

Vuonna 1994 Risto kutsuttiin Englantiin Liverpoolin Alder Hey-lastensairaalaan erikoislääkärin ja Liverpoolin yliopiston Senior Lecturerin toimeen. Risto vietti Liverpoolissa kaksi vuotta, vuodet 1995 ja 1996. Tämä aika oli ammatillisesti, etenkin kansainvälisen akateemisen verkostoitumisen kannalta, erittäin hyödyllinen. Palattuaan Englannista Risto valittiin lastenkirurgian osastonylilääkäriksi ja hän seurasi opettajaansa professori Ilmo Louhimoa lastenkirurgian professorina vuodesta 1998 alkaen.    

Risto on toiminut konsultoivana kirurgina Suomen muissa yliopistosairaaloissa ja vierailevana professorina ja kirurgina muissa Pohjoismaissa, Baltian maissa, Englannissa, Sveitsissä, Itävallassa, Hollannissa, Islannissa ja Intiassa. Näissä tehtävissä hän on operoinut vaikeita synnynnäisiä poikkeavuuksia, etenkin loppusuolen alueelta ja kouluttanut paikallisia kirurgeja. Risto on toiminut Potilasvakuutuskes-kuksen, Potilasvahinkolautakunnan ja TEO:n pitkäaikaisena asiantuntijana.

Tutkimus ja opetus
Riston tutkimustyö on ollut pääasiallisesti kliinistä tutkimusta, joka on kohdistunut synnynnäisten poikkeavuuksien ja tulehduksellisten suolistosairauksien kirurgisen hoidon myöhäistuloksiin. Hän on ollut kirjoittajana yli 260:ssa vertaisarvioidussa julkaisussa, toimittanut 5 lastenkirurgian kansainvälistä ja kotimaista oppikirjaa ja kirjoittanut yli 50 kappaletta lastenkirurgian oppikirjoihin. Risto on ohjannut 18 väitöskirjaa Suomessa, Englannissa ja Irlannissa ja toiminut 5 kertaa vastaväittäjänä. Risto on kutsuttu arvioimaan lastenkirurgian professuurin hakijoiden pätevyyttä kansainvälisesti 7 kertaa (Göteborgin, Zurichin, Liverpoolin, Leedsin, Oslon, Trondheimin ja Nijmegenin yliopistot) ja Suomessa 2 
kertaa (Oulun ja Turun yliopistot).

Risto on vieraillut kutsuttuna luennoijana kymmenissä lastenkirurgian, lastentautien ja gastrokirurgian alan kokouksissa kaikilla mantereilla. Hän on järjestänyt kolme lastenkirurgian alan kansainvälistä kokousta Suomessa ja toiminut lukuisten kansainvälisten kokousten järjestely- ja tieteellisissä toimikunnissa vuodesta 1994 alkaen.

Järjestötoiminta
Risto on toiminut luottamustehtävissä useissa lastenkirurgian alan kansainvälissä organisaatioissa.

-        British Association of Paediatric Surgeons- Overseas Council Member
-        Member of the scientific office of EUPSA
-        Society for Gastrointestinal Motility in Children – board member
-        International Board of Paediatric Surgical Research – board member
-        Scientific Board of European Pediatric Surgical Congress
-        Scientific Board of International Symposium on Paediatric Surgical                        Research
-        Scientific Board of  Annual International Congress of British Association             of Paediatric Surgeons  
-        EUPSA Network board member

Suomessa hän on ollut Suomen Gastroenterologiayhdistyksen ja Suomen Kirurgiyhdistyksen hallituksissa.

Tieteelliset lehdet
Risto on toiminut lehtien Journal of Pediatric Surgery, Pediatric Surgery International, Frontiers in Pediatrics ja Scandinavian Journal of Surgery toimitusneuvostoissa ja toimituksissa ja arvioitsijana kuudessatoista kansainvälisessä lehdessä.

Huomionosoitukset
Peter Paul Rickham kunnialuento  1998, Liverpool
David Vervat kunnialuento 2004, Rotterdam
Kunniajäsen, Unkarin lastenkirurgiyhdistys, 2005
Duhamel kunnialuento 2011, European Pediatric Surgeons Association, Barcelona
Red Cross kunniamerkki 2011, Eesti
Max Siurala luento ja mitali 2012, Suomen Gastroenterologiayhdistys
Simpson-Smith kunnialuento 2013, Lontoo
Denis Browne kultamitali 2016, British Association of Paediatric Surgeons Matti Sulamaa luento ja mitali, 2018
Fritz Rehbein mitali 2018, European Pediatric Surgeons Association, Pariisi
Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan ritarimerkki 2018