Suomen Kirurgiyhdistyksen/ SKY:n toiminta

Suomen Kirurgiyhdistys ry / SKY on järjestö Suomessa toimiville kirurgeille. Yhdistys on perustettu vuonna 1925, ja jäseniä on tällä hetkellä 1340. Yhdistyksen tarkoituksena on kirurgisen tiedon, taidon ja tutkimuksen edistäminen Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja tilaisuuksia, osallistuu kansainväliseen kirurgiseen toimintaan, harjoittaa tiedotus- ja alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, antaa pyydettäessä alaa ja sen harjoittamista koskevia lausuntoja.
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Palautekyselyt ja osallistumistodistukset koulutuksistamme

Suomen Kirurgiyhdistys ry on koulutuksia järjestäessään sitoutunut koulutuksen laadun arviointiin (Duodecimin sähköinen arviointijärjestelmä). Todistuksen saamisen edellytyksenä on palautelomakkeen täyttäminen ja palautelinkki on voimassa 2 viikon ajan lähetyspäivästä alkaen. Linkki lähetetään Duodecimin toimesta rekisteröinnissä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja todistuksen saa tulostettua lomakkeen täyttämisen jälkeen. Lomake tulee täyttää tietokoneella (ei mobiililaitteella), jotta saat tulostettua todistuksen, jota ei voi tulostaa toisella käyttökerralla.