Suomen Kirurgiyhdistys ry on järjestö Suomessa toimiville kirurgeille. Yhdistys on perustettu vuonna 1925, ja jäseniä on tällä hetkellä 1381. Yhdistyksen tarkoituksena on kirurgisen tiedon, taidon ja tutkimuksen edistäminen Suomessa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja tilaisuuksia, osallistuu kansainväliseen kirurgiseen toimintaan, harjoittaa tiedotus- ja alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, antaa pyydettäessä alaa ja sen harjoittamista koskevia lausuntoja.


Ajankohtaista 

14.05.2020

Operatiivisten päivien SAY:n alustava 
ohjelma julkaistu

12.04.2020
Huhtikuun jäsenkirje on julkaistu

Muita alan koulutustapahtumia

European Colorectal Congress
29 November - 2 December 2020 St.Gallen Switzwerland
www.colorectalsurgery.eu  

Syksyn ETC -kurssit

ETC Rovaniemi 26-28.8.2020 ja ETC Kuopio 28.- 30.10.2020