Tervetuloa Suomen Kirurgiyhdistys ry - Kirurgföreningen i Finland rf
   kotisivuille!

 

Suomen Kirurgiyhdistys ry on järjestö Suomessa toimiville kirurgeille. Yhdistys on perustettu vuonna 1925, ja jäseniä on tällä hetkellä 1372.

Yhdistyksen tarkoituksena on kirurgisen tiedon, taidon ja tutkimuksen edistäminen Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia, osallistuu kansainväliseen kirurgiseen toimintaan, harjoittaa tiedoitus- ja alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, antaa pyydettäessä alaa ja sen harjoittamista koskevia lausuntoja sekä käyttää muita edellisiin verrattavia lain sallimia menettelytapoja.

Sivujen tarkoituksena on antaa kirurgiyhdistyksen jäsenille, muille lääketieteen ammattilaisille ja yleisölle tietoa yhdistyksen toiminnasta. Useimmille sivuille on vapaa pääsy.

 


SAY- SKY Kevätpäivät  to - pe     4.- 5.5.2017

SAY - SKY Kevätpäivät 2017 toteutetaan yhteistyössä Suomen Kirurgiyhdistyksen ja Suomen Anestesiologiyhdistyksen kanssa.

Yhteissessioista on pyritty rakentamaan ajankohtainen, molempien alojen erikoislääkäreitä ja erikoistuvia lääkäreitä kiinnostava kokonaisuus. Suomen Kirurgiyhdistyksen omien sessioiden tavoitteena on lisäksi koota Kevätpäivillä kolmen vuoden sykleissä toteutettavan koulutusformaatin alle olennaisia tietoja runkovaiheen erikoistuville. Tämän puitteissa opiskeltiin Turussa akutologiaa 2015,Tampereella eri erikoisalojen tavallisten tautien ajankohtaisia asioita 2016 ja kolmantena kokonaisuutena Jyväskylässä keväällä 2017 pääpaino on toimenpiteissä, simulaatiokoulutusta hyödyntäen.

   Ohjelma (versio 03.02.2017)

 

Hotellivaraukset:

Original Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä

+358 20 1234 642

Solo Sokos Hotel Paviljonki, Lutakonaukio 10, 40100 Jyväskylä

+358 20 1234 645

Kiintiötunnus netin kautta (www.sokoshotels.fi) tehtäville varauksille: BSAY/SKY 2017

Kiintiötunnus suoraan hotellista tehtäville varauksille: Kevätpäivät SAY/SKY 2017

Operatiiviset päivät on Suomen tärkein kirurgisen ja anestesiologisen alan koulutustapahtuma, joka kokoaa yhteen kirurgisen alan erikoistuneet ja erikoistumassa olevat lääkärit ja anestesiologit.

Tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa. Ohjelmaa järjestävät anestesiologit ja eri alojen kirurgit mm. gastrokirurgit,käsikirurgit, lastenkirurgit, plastiikkakirurgit, leuka- ja kasvokirurgit, thoraxkirurgit, urologit, verisuonikirurgit, yleiskirurgit sekä rintarauhaskirurgian sektio.

Varaathan jo ajan 15. - 17.11.2017 kalenteristasi tärkeitä kohtaamisia varten!
 

 

Tulostettavat ohjelmat 2016

SKY:n ohjelma 

SAY:n ohjelma