Suomen Kirurgiyhdistys ry/SKY  on järjestö Suomessa toimiville kirurgeille. Yhdistys on perustettu vuonna 1925, ja jäseniä on tällä hetkellä 1379. Yhdistyksen tarkoituksena on kirurgisen tiedon, taidon ja tutkimuksen edistäminen Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja tilaisuuksia, osallistuu kansainväliseen kirurgiseen toimintaan, harjoittaa tiedotus- ja alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, antaa pyydettäessä alaa ja sen harjoittamista koskevia lausuntoja.

Ajankohtaista

Kiitämme osallistumisestanne Operatiivisille päiville!
Osallistujatodistukset saatte ti 23.11 Duodecimin kautta toimitettavaan palautekyselyn kautta, joka on nyt toimitettu teille rekisteröinnissä antamaanne sähköpostin osoitteeseen.
Tallennusluvan saaneita esityksiä ja Faltin -luennon esityksen voitte katsoa salasanasuojatulla jäsensivulla.
(kts. menupalkki yllä)

SKY:n uusi puheenjohtaja on valittu vuosikokouksessa:
Suomen Kirurgiyhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi on perjantaina 19.11.2021 valittu verisuonikirurgian oyl, dos. Pirkka Vikatmaa. 

Operatiivisten päivien tunnustuspalkintoja:
Vuoden Kirurgi 2021 on EL Karri Mesimäki! 
Onnea! Lisätiedot

Vuoden väitöskirja 2020 on Juha Knaapilan väitöskirja " Challenges in diagnostics of Prostate cancer"
Lisäksi on myönnetty 4 kunniamainintaa. 
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Onnittelumme! Lisätiedot.

Top Science 2021 abstraktien kunniamaininnat.
Onnittelumme!  Lisätiedot 

SAVE THE DATES!
SaySky 2022 Ruka  koulutustapahtuma järjestetään
16.- 18.3.2022! Lisätietoa ohjelmasta marraskuun aikana.
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Muut alan koulutukset:

Kurssitarjonnasta 2021
lisätiedot erikoislayhdistysten sivustoilta:

Erikoisalayhdistysten yhteystiedot

Erikoislääkärikoulutuksen listattuja koulutuksia 
www.kopi.fi 
Erikoislääkärikoulutus 

SAVE THE DATE!
Kirurgiylilääkäri seminaari seuraavan kerran 
pe 7.10.2022

Webinaari leikkauskouluttajille 3.12.2021.
Suunnattu kaikille toimenpidetaitoja opettaville erikoislääkäreille erikoisalasta riippumatta