Osallistujille

Operatiiviset päivät 2020, alan suurin kotimainen koulutustapahtuma 
järjestetään marraskuun lopussa Helsingin Messukeskuksen Siiven 
tiloissa. Ohjelma julkaistaan vain suomen kielisenä.

Keskiviikon 25.11. yhteiskokouksen pääaiheita aiheita ovat Covid-19 -pandemia ja työaikalaki.

Seuraamme tarkasti Covid-19 pandemiaan liittyviä asioita ja 
informoimme teitä seuraavan kerran elokuussa mahdollisista muutoksista tapahtuman osalta.

Abstratien toimitus erikoisala-yhdistysten sihteereille 11.9.2020 mennessä! Tarkistathan että 
ko. yhdistyksella on ohjelmassaan mukana vapaat esitelmät!