Operatiiviset päivät SKY:n ja SAY:n yhteiskokous ke 14.11 ohjelma sekä torstain 15.11 SKY:n yhteissession ohjelma ovat valmistuneet ja nähtävillä etusivullamme!

7.5.2018