På svenska

Välkommen till Kirurgföreningen i Finland rf:s sidor!

Kirurgföreningen i Finland är en föreningen för kirurger som verkar i Finland. Föreningen är grundad 1925 och har för tillfället 1359 medlemmar.

Kirurgföreningen strävar efter att främja medlemmarnas kirurgiska kunskaper och färdigheter samt att stöda forskning inom det kirurgiska området. För att uppfylla dess mål ordnar föreningen möten och föreläsningstillfällen, deltar i internationell kirurgisk verksamhet, ger information, medverkar i publikationersverksamhet, samt  ger vid förfrågan utlåtanden gällande föreningens verksamhetsområde.

De nya sidorna strävar efter att ge Kirurgföreningens medlemmar samt även andra yrkeskårer inom det medicinska området och allmänheten, information om föreningens verksamhet. Till många sidor är det fritt tillträde. Uppe på sidan hittar du linkar till föreningens medlemmar och styrelse. Till dessa sidor behövs ett lösenord. De flesta sidorna är på finska. Ifall du önskar mera information på svenska, tag gärna kontakt via e-post: toimisto@kirurgiyhdistys.fi.

 

Kirurgföreningen i Finland rf byro

 

Kirsi Kuusela-Rikka

Adress: Postbox 49, 00501 Helsinki, Finland

E-post: toimisto@kirurgiyhdistys.fi

tel. +358 40 745 0552