Kirurgföreningen i Finland rf

Kirurgföreningen i Finland är en föreningen för kirurger som verkar i Finland. Föreningen är grundad 1925 och har för tillfället 1388 medlemmar.

Kirurgföreningen strävar efter att främja medlemmarnas kirurgiska kunskaper och färdigheter samt att stöda forskning inom det kirurgiska området. För att uppfylla dess mål ordnar föreningen möten och föreläsningstillfällen, deltar i internationell kirurgisk verksamhet, ger information, medverkar i publikationersverksamhet, samt  ger vid förfrågan utlåtanden gällande föreningens verksamhetsområde.

Sidorna strävar efter att ge Kirurgföreningens medlemmar samt även andra yrkeskårer inom det medicinska området och allmänheten, information om föreningens verksamhet. Till många sidor är det fritt tillträde. Uppe på sidan hittar du linkar till föreningens medlemmar och styrelse. Till dessa sidor behövs ett lösenord. Sidorna är på finska.
Kirurgföreningen i Finland rf byro


Postbox 49, 00501 Helsinki, Finland
E-post: toimisto@kirurgiyhdistys.fi
www.kirurgiyhdistys.fi 
tel. +358 40 745 0552